przejdź do treści

Informacja o pacjentach


Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie nie udziela informacji o pacjentach!

Na podstawie art. 40 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. DZ.U. z 2016 r. poz. 487) osoba przyjęta do izby ma prawo do zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby o pobycie w jednostce.

 

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

MIEJSKĄ IZBĘ WYTRZEŹWIEŃ W SZCZECINIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH – Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie jest Dyrektor MIW.

Adres siedziby:
Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23
70-100 Szczecin

Tel. 91 48 36 923

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiej Izby Wytrzeźwień
w Szczecinie. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jan Kępiński

 

 


udostępnił: Miejska Izba Wytrzeźwień, wytworzono: 2017/10/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor MIW, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2017/10/20 09:25:27
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2017/10/20 09:25:27  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2017/10/20 09:24:41  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2016/06/06 12:32:46  nowa pozycja