przejdź do treści

O nas

Karta informacyjna MIW


Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie (MIW) – karta informacyjna

1. Miejska Izba Wytrzeźwień znajduje się na ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie.

2. Policja lub Straż Miejska do MIW przywozi osoby nietrzeźwe, które:

a) swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy;

b) lub znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

3. Podstawą przyjęcia do MIW jest wynik badania zawartości alkoholu w organizmie (stan nietrzeźwości: obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 albo stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu). W przypadku braku zgody na badanie, osobę doprowadzoną przyjmuje się w przypadku występowania symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości.

4. Osoba doprowadzona do MIW jest poddawana badaniom lekarskim. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia, podawane są jej właściwe produkty lecznicze. 

5. Osoba doprowadzona do MIW zostaje tam do wytrzeźwienia (nie dłużej niż 24h).

6. Osobie przyjętej do MIW odbiera się środki pieniężne lub inne przedmioty i przekazuje do depozytu. Przy zwolnieniu z MIW zwraca się zdeponowane przedmioty – za pokwitowaniem.

7. Wobec osoby przyjętej do MIW, która stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby lub niszczy przedmioty znajdujące się w otoczeniu, może zastosowany być przymus bezpośredni (przytrzymanie, unieruchomienie, przymusowe podanie produktu leczniczego lub izolacja). Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.       

8. Osobie doprowadzonej do MIW przysługuje zażalenie do sądu rejonowego.                
W zażaleniu osoba może domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o przyjęciu albo zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania.

9. Osobie przyjętej do MIW zapewnia się na czas pobytu:

a) odzież zastępczą, jeżeli jej odzież nie nadaje się do użytku lub jeżeli używanie tej odzieży jest niedopuszczalne ze względów higienicznych;

b) wodę podawaną w naczyniach jednorazowych;

c) dostęp do urządzeń sanitarnych (toaleta, pisuar, prysznic) i podstawowych środków higienicznych;

d) opiekę wykwalifikowanego personelu;

e) podstawową opiekę medyczną;

f) podstawową opiekę terapeutyczną.

10. Za pobyt w MIW od osoby przyjętej pobierana jest opłata w wysokości 298,18 zł. Opłaty można dokonać:

  1. w kasie Miejskiej Izby Wytrzeźwień – całodobowo;
  2. przelewem na konto bankowe: 85 1020 4795 0000 9402 0278 1508.

11. O przyjęciu do MIW zawiadamia się niezwłocznie:

a) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy,

b) w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.

12. Bez zgody pacjenta MIW nie udziela osobom postronnym informacji o pacjentach oraz ich pobytach.

12. Dyrektor MIW przyjmuje interesantów -  w ramach skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00-14.00 (po uprzednim umówieniu spotkania - tel. 91 48 36 923).

 

                 Adriana Brzeźniak-Misiuro            

Dyrektor MIW


udostępnił: Miejska Izba Wytrzeźwień, wytworzono: 2017/07/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor MIW, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2017/07/12 10:03:57
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2017/07/12 10:03:57  modyfikacja wartości 
BipIzbaWytrzezwienAdmin  2016/06/06 09:22:08  nowa pozycja